Medwind Logo
O nasZespółUsługiCennikVouchery

Klauzula informacyjna

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

W związku z nowymi przepisami o ochronie danych osobowych (RODO) przygotowaliśmy dla Ciebie niezbędne informacje. Dowiesz się z nich, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie masz związane z tym prawa. Niniejszą wiadomość otrzymujesz od nas jedynie w celach informacyjnych i nie jest wymagany żaden kontakt z Twojej strony.

Dziękujemy, że jesteś z nami.

Pozdrawiamy

Zespół Medwind Sp. z o.o.

INFORMACJA O ZAKRESIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

1. Medwind Sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych w zakresie danych klientów zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (2016/679), które zostały udostępnione przez klientów lub pozyskane z ogólnodostępnych źródeł, w celu świadczenia naszych usług.

2. Udostępnienie danych osobowych przez klienta ma charakter dobrowolny, jednak jest konieczne do realizacji usług. Dane są udostępniane przez klienta na etapie rejestracji zapytań, dokonywania korekty lub aktualizacji danych.

3. Każdy klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do przenoszenia danych - z tych praw klient może skorzystać składając wniosek w siedzibie administratora. Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzanych danych osobowych możesz się skontaktować bezpośrednio z administratorem. Administrator zbiera i przechowuje następujące dane klientów:

  • Imię i nazwisko,

  • Nazwę firmy (w przypadku klientów prowadzących działalność gospodarczą), oraz ogólnodostępne dane rejestracyjne

  • Dane teleadresowe (adres, nr tel, email)

  • Informacja na temat stanu zdrowia,

4. Administrator zbiera i przechowuje dane w celu poprawnej realizacji usług w tym dokonywania wzajemnych rozliczeń, informowania o bieżącym stanie zdrowia, w tym zapewnienia klientowi pomocy w zakresie realizowanych usług, informacji oraz obsługi sprzedażowej i posprzedażowej. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

5. Dane klienta będą przetwarzane przez okres współpracy z klientem, a w przypadku wygaśnięcia umowy(zlecenia), przez okres przewidziany w obowiązujących przepisach prawa.

6. Dane klienta mogą być przekazane innym podmiotom (w tym podmiotom mających swoją siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, przedstawicielom administracji państwowej, jeśli jest to konieczne dla zapewnienia wykonania usługi, wsparcia technicznego, obsługi sprzedażowej, posprzedażowej i rachunkowej. Dane Zleceniodawcy mogą zostać przekazane pracownikom Medwind Sp. z o.o. na potrzeby realizacji zawartych zleceń, umów, podwykonawcom wspierającym przy wykonywaniu usług, podmiotom świadczącym usługi doradcze, prawne, audytowe, związane z obsługą rachunkową.

7. Wszystkie zbierane przez administratora dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa, w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.

Centrum

ZespółUsługiCennikVoucheryKontakt

© 2023 Medwind. Wykonanie - MVR Studio